/om-os/public-service/

Public Service

TV 2/Bornholm skal hvert år udarbejde en public service-redegørelse. Redegørelsen udgives senest den 1. maj året efter.

 

I redegørelsen skal vi fortælle om vores aktiviteter, tv-produktioner, og hvordan vi har opretholdt dialogen med seerne. Desuden indeholder den seertal samt nøgletallene for regnskabet i de seneste fem år. Redegørelsen blev indført i den nye medielov, som trådte i kraft den 1. januar 2003.
Indtil da indgik TV 2/Bornholm med et lille afsnit i TV 2/Danmarks public service-redegørelse. Så derfor er disse redegørelser de første, vi har udgivet.


Klager over TV 2/Bornholms programmer eller indhold på tv2bornholm.dk

Ønsker man at klage over programmerne eller artikler på tv2bornholm.dk, skal klagen sendes til den ansvarshavende chefredaktør. På de regionale TV-stationer og dermed også TV 2/Bornholm er det den administrerende direktør, Jan Jørgensen. Klagen skal være skriftlig og kan sendes på mail til jajo@tv2bornholm.dk

Klagen bliver så i første runde afgjort af direktøren. Med afgørelsen vedlægges en beskrivelse af efterfølgende klageadgang til f.eks. Pressenævnet.

Public Service redegørelse 2023

Public Service redegørelse 2022

Public Service redegørelse 2021

Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2021

Public Service redegørelse 2020

Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2020

Public Service redegørelse 2019

Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2019

Public Service redegørelse 2018
Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2018

Public Service redegørelse 2017
Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2017

Public Service redegørelse 2016
Radio- og TV-nævnets udtalelse om PS-redegørelsen for 2016

Public Service redegørelse 2015
Radio- og TV-nævnets kommentarer til PS-redegørelsen for 2015

Public Service-redegørelse 2014
Radio- og TV-nævnets kommentarer til PS-redegørelsen for 2014

Public Service-redegørelse 2013
Radio- og TV-nævnets kommentarer til public service redegørelsen for 2013

Public Service-redegørelse 2012
Radio- og TV-nævnets kommentarer til public service redegørelsen for 2012

Public Service-redegørelse 2011
Radio- & TV-nævnets kommentarer til public service redegørelsen for 2011
Bilag til kommentarer for 2011

Public Service-redegørelse 2010
Radio- & TV-nævnets kommentarer til public service redegørelsen for 2010

Public Service-redegørelse 2009
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2009

Public Service-redegørelse 2008
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2008

Public Service-redegørelse 2007
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2007

Public Service-redegørelse 2006
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2006

Public Service-redegørelse 2005
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2005

Public Service-redegørelse 2004
Radio- & TV-nævnets kommentar til public service redegørelsen for 2004

Public Service-redegørelse 2003